BASIN

Gerek dünyada, gerekse Türkiye’de özellikle köklü ve büyük gazeteler, kemikleşmiş okurlarının yanı sıra, ekonomiye etki edecek güncel verileri işledikleri özel çalışmalarla da yeni okurlar kazanma yarışında. Dijital kullanımının büyük bir hızla artmasına karşın hala dokunarak okuma zevki devam etmekte. Bu etkin kitle, büyümek ve varlığını sürdürmek isteyen her reklam veren için de vazgeçilmez bir tanıtım alanı.

BASIN’da neler yapabilirsiniz? (BASIN PRODÜKSİYONLARI)

STxCM İlan
Gazetenin, reklama açık sayfalarında tam sayfa, yarım sayfa, çeyrek sayfa ya da özel ölçülerde hazırlanan görsel çalışmalar ilan olarak yayınlanır.

Haber İlan
Reklam verenin uygun gördüğü içerik metinlerini ve fotoğrafları istenilen ölçüde ajans tarafından hazırlanarak, gazete yazı işleri onayı sonrası yayınlanır.

Sayfa Sponsorlukları
Reklam verenin sektörüne, ürün ve/veya hizmetine uygun içerikteki gazete sayfalarında, gazetenin belirlediği ölçüler dahilinde reklam tasarımı hazırlanır ve gazete yazı işleri onayı sonrası yayınlanır.

Özel Ek / Dosya Çalışmaları
Ulusal büyük gazeteler ile ortaklaşa yürütülen bu çalışmalarda, ekonomiye yön veren tüm sektörler ayrı ayrı incelenerek, hizmet veren firmalar ile dönemsel özel ekler hazırlanır.