KREATİF

Oluşturulan strateji doğrultusunda, kullanılacak mecraya göre ( tv, basın, outdoor, radyo ya da digital ) tüketici algı ve alışkanlıkları da göz önünde bulundurularak görsel materyaller ve metinler hazırlanır.