TV

20. yüzyılın en önemli iletişim aracı olan televizyon, marka/ürün tanıtımında geniş kitlelere ulaşmak için en etkin alan oldu. TV de yer alan her çeşit reklam prodüksiyonu, yeni bir ürün ve hizmet için hızlı bir bilinirlik sağlıyor, markalaşmış ürün ve hizmetler için de bu bilinirliği pekiştiriyor. Ülkemizde 21. Yüzyıl ile artan tematik kanal sistemi ile de markanın kendi hedeflediği kitleyi belirleyerek bilinirliğini artırmasına olanak sağlıyor.

TV’de neler yapabilirsiniz? ( TV PRODÜKSİYONLARI)

Bant Reklam
TV kanalında yer alan program, dizi ve filmlerin yayınları esnasında ekranın alt kısmında yer alan 8” süreli görsel çalışmalardır. Kanal yayın kurallarına göre hareketli ya da sabit olarak prodüksiyonu yapılır.

Reklam Spotu
Gerek bir cast (oyuncu) kullanılarak bir senaryo doğrultusunda çekimler yapılarak, gerekse fotoğraflar ile masa üstü çalışma ile belirlenen süre için hazırlanan prodüksiyonlardır.

Sponsorluk
TV kanallarının uygun gördüğü program, dizi ve filmlerin başında ve sonunda yer alan “sunar-sundu”, reklam aralarında “devam edecek- devam ediyor” çalışmalarıdır. TV spot süreleri RTÜK tarafından belirlenmekte ve kanallar tarafından bu şekilde uygulanmakta olup 5” dir.

Özel Çalışmalar
Gün içine yayılan, frekans adedi yüksek kısa reklam spotları kullanılabilir. TV kanallarının yayın politikalarına ve RTÜK kurallarına göre bu kullanımlar çeşitlenebilir ya da sınırlanabilir.